Ceník


  Částka Kč Měrná jednotka
Vedení daňové evidence, neplátce DPH 15,- Řádek v peněžním deníku
Vedení daňové evidence, plátce DPH 17,- Řádek v peněžním deníku
Vedení podvojného účetnictví 17,- Řádek v účetním deníku
Vedení mezd a mzdové agendy 150,- Jeden pracovník
Sestavení přiznání k dani z příjmů (daňová evidence), přehledů pro ČSSZ a ZP min. 2000,-
Sestavení účetní závěrky, vypracování podkladů pro sestavení přiznání k dani z příjmů a sestavení daňového přiznání (podvojné účetnictví) min. 3000,- Průměrná měsíční platba za vedení účetnictví
Vypracování daňového přiznání k DPH 500,- Kus
Vypracování daňového přiznání k silniční dani 300,- 2 vozidla za kus;
každé další 50,-
Vyplnění statistických výkazl 300,- až 500,- Kus
Výkazy a rozbory pro banky Cena dohodou dle náročnosti
Konzultace s účetní, zastupování při kontrolách, jednání na úřadech 200,- Hodina