Nabízíme


 • Vedení účetnictví pro malé a střední firmy
 • Vedení daňové evidence pro živnostníky a drobné podnikatele
 • Vypracování vhodné účetní metodiky pro Vaši firmu
 • Kontrolu Vašeho účetnictví
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracování přiznání k silniční dani
 • Konzultace daňových a účetních problémů
 • Vedení mezd a mzdové agendy
 • Zastupování při daňových kontrolách
 • Zastupování při jednání na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • Zajištění auditu
 • Zajištění odkladu podání daňového přiznání a tím i placení daně
 • Možnost vedení účetnictví v sídle klienta


  Co znamená vedení učetnictví na zakázku v praxi?


 • Převzetí prvotních dokladů na nezbytně nutnou dobu
 • Kontrolu náležitostí dokladů ve smyslu platných zákonů
 • Zpracování a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • Konzultace případných problémů s účetním nebo daňovým poradcem
 • Zaúčtování dokladů a tisk sestav, tj.:

  Co znamená vedení mezd na zakázku v praxi?


 • Měsíční zpracování výplatních listin
 • Zpracování přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování příkazů pro banky k úhradě měsíčních odvodů z mezd
 • Tisk ročních mzdových listů
 • Vyplnění evidenčních důchodových listů
 • Přihlášení a odhlášení pracovníků k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Zastupování při kontrolách na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách


  Zajištění auditu


  Pokud má účetní jednotka povinnost nebo přání nechat účetní závěrku ověřit auditorem, audit zajistíme našimi spolupracovníky. Jsme rovněž připraveni spolupracovat s auditorem určeným účetní jednotkou.