Úvod


Naše firma byla založena v roce 2000 a věnuje se účetní a daňové problematice.

Hlavním cílem naši činnosti je zabezpečit úplnost, průkaznost a správnost účetnictví, optimalizovat daňovou povinnost klienta a chránit jej před doměrky a pokutami.

Časté změny daňových zákonů vyžadují stále větší kvalifikaci účetních odborníků, což je pro malé firmy, živnostníky a ostatní drobné podnikatele časově a finančně náročné, neboť se potřebují soustředit především na svoji vlastní podnikatelskou činnost. Zpracování účetnictví, mezd a daňových přiznání na zakázku znamená svěřit tuto činnost lidem, kteří se denně touto problematikou zabývají.

Nabízíme Vám svoji odbornost a dlouholetou zkušenost s vedením účetnictví a především odpovědnost. Na základě písemné smlouvy se svým klientem ručíme za svoji práci a také jsme pro tyto účely pojištěny na 2 mil. Kč.